Publicerat

Några av de skrifter där medlemmar i nätverket varit författare eller medförfattare

Från affärsplan till utbildningsstrategi. Anttila. M (1989). En rapport från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Uppsala: Uppsala Universitet. Nr 59/89


Analys av kompetensbehov, Vad behöver vi för kompetens? Vilken kompetens har vi? Hur tar vi reda på det?. Anttila. M (1993). NPS - Projekt inom landstingsförbundet. Stockholm


Veta var man står. Anttila. M, Olsson. M. & Strand. G. (1995) Stockholm: Affärskompetens AB, Landstingsförbundet. ISBN 91-7188-231-6 (Vägledningsprogram för Växtkraft mål 4)

Kompetensförsörjning - företagets viktigaste process. Anttila. M. (1997). Stockholm: INDEA Competence AB, Ekerlids förlag. (1:a upplagan 1997) 2:a upplagan 1999.


Förändringsledarutbildning - för genomförande av kompetensanalyser Anttila M (2004) Kommunförbundet Skåne och ESF Doubleloop och Kommunförbundet Skåne 2004


Förändringsledarutbildning - Verksamhets- och kompetensanalys Webbstöd för förändringsledarutbildning - EU Växtkraft mål 3. Europeiska Socialfonden, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Doubleloop och Kommunförbundet Skåne 2004.


Kompetensförsörjning – företagets viktigaste process. Anttila. M. (1997). Stockholm: INDEA Competence AB, Ekerlids förlag. (1:a upplagan 1997) 2:a upplagan 1999.


Att göra ett bra jobb - ett stöd för att utveckla verksamheten och dess medarbetare. Sveriges Kommuner och Landsting. Anttila M. Stockholm (1:a-4:e upplagan 1999, 2000, 2001, 2003) 5:e omarbetade upplagan 2006 (användes bl a som vägledningsprogram för Växtkraft mål 3 projekt samt används som vägledningsprogram i Europeiska Socialfondsprogrammet 2007-2013)


Artiklar


Att stödja kompetensutvecklingen - eller att styra den. Personal och ledarskap nr 3 1997.


Jag bidrog till bankkrisen, Finansvärlden 15-17 november 1997


Läkarna fick bedöma sin egen medicinska kompetens, Läkartidningen volym 95 nr 36 1998


Kompetensutvecklingens återvändsgränd, PA-Forums nyhetsbrev, mars 2004


Systemstöd för kompetenskartläggning och kompetensdatabaser "De stora utmaningarna ligger i pedagogiken - inte i tekniken", HR&Leadership briefing, Insightlab nr 1 2015


Rapporter som berört doubleloops synsätt, arbetssätt och verktyg


Behovet for Kompetenceudvikling i de nordiske banker. Finansforbundet Marts 1996


Utveckling till en lärande organisation vid Rehab- Reuma-sektionen. Trelleborgs lasarett. Trygghetsfonden, rapport 14/96


Företagsutveckling genom ökad kompetens och bättre hälsa. Ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden och Företagarna i Jämtland/Härjedalen. Mars 1998.


Alert (Arbete för lärande och engagemang som resulterar i trivsel och färre sjukskrivningar) - En processutvärdering. Karolinska Institutet. December 2012.


Artiklar som berört doubleloops synsätt, arbetssätt och verktyg


Kompetensförsörjning - en av de viktigaste strategiska frågorna framöver. Aktuellt om personal (Landstingsförbundet) 1993 nr 4


En prickskytt i kompetens. Personal och ledarskap nr 6 1993


Röntgen i Skellefteå - på rätt väg med kompetensutveckling. Aktuellt om personal (Landstingsförbundet) 1995 nr 2-3


Barn vann på samarbete. Dagens medicin 1996 nr 17


Tyst kunskap tas tillvara. Landstingsvärlden 1997 nr 17


Låt kundens behov styra hur företagets kompetensutveckling ska se ut, SAF tidningen näringsliv nr 26 1999


Viktigast välja rätt verktyg, Försäkringsvärlden nr 6½ 1999


Kompetensutveckling ska leda till förändring, Proffice Världen nr 4/2000


Kompetensutveckling lyfter företaget, Ny teknik 2001:4 Del 2


Bibliotek i förändring, Uppsala nya tidning 8 juni 2004


Utveckling, ett naturligt inslag i verksamheten, Mind 2/2005


Bålstas företag visar framåtanda till tusen, Enköpingsposten 22 november 2005


EU-pengar ska göra Bjuvs - företag starkare, Helsingborgs Dagblad 17 januari 2006


Nytt projekt som stödjer företagarna i Uppsala, Löpsedeln Februari/2006


Stor kompetens för små företag, Mind 2/2006


Sveriges bästa företagsklimat?, Näringslivsrespons augusti/september 2006


Verksamhetsplanering ur ett HR - perspektiv!, Dagens PS 2007-03-30


”Kompetensutveckling – mer än utbildning, Samspel – Tidningen för dig som arbetar inom äldreomsorgen i Göteborgs stad Nr 3 2011


Vill du veta mer om någon publicering? Skicka ett mail och ange vilken publicering det gäller.

Copyright © All Rights Reserved.